Nie tylko dla rolników

IMGW Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 09.05.2017 do godz. 07:00 dnia 10.05.2017 r. prognozuje się spadek temperatury poniżej 0 st. Nad ranem 09.05 miejscami spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C. W nocy 09/10.05 temperatura minimalna do -3°C, w rejonach podgórskich do -7°C.

 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, rozszerza katalog przychodów z innych źródeł od 01 stycznia 2016 r.  poprzez dodanie pkt. 1c do art. 20 ustawy o PIT, o: przychodach ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i  zwierzęcych,  które  pochodzą  z  własnej  uprawy, hodowli  czy  chowu.

Od 9 października 2015 rok znane są już stawki płatności bezpośrednich , ponieważ  w tym dniu zostały podpisane  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Rozporządzenia określające ich wysokość  na 2015 rok. Stawki zostały obliczone wg kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w dniu 30 września , wynosi on w Polsce  4,2448 złotych za 1 euro.

          O możliwościach pozyskania funduszy i dotacji na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, finansowych aspektach prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, czy wprowadzeniu możliwości sprzedaży bezpośredniej rozmawiali  rolnicy i producenci żywności ekologicznej podczas VIII Podkarpackiej Konferencji Rolnictwa Ekologicznego, która odbyła się  w Trzcianie.

         Była to  także okazja do pierwszych podsumowań kończącego się roku i planowania kolejnych działań. Zapotrzebowanie na produkty o wyższym standardzie ciągle rośnie. Polacy lubią kupować żywność ekologiczną związaną z produktami roślinnymi, również takimi, jak miód, jajka i produkty zwierzęce. Produkty tradycyjne to przede wszystkim wyroby wędliniarskie, sery czy pieczywo. Szansą na ułatwienie takiego zakupu ma być sprzedaż bezpośrednia. Nowe przepisy m. in. umożliwiają sprzedaż z gospodarstwa czy podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszów organizowanych w celu promocji tych produktów - na terytorium całego kraju. Rober Machowski, prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, mówił, że takiej sprzedaży nie ułatwiają przygotowane przepisy.

Od dnia 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe, do ZUS czy do KRUS.