Nierówność szans edukacyjnych wciąż jest w Polsce poważnym problemem. Dzieje się tak między innymi dlatego, że uzdolnione dzieci mieszkające na wsiach mimo chęci i ciężkiej pracy napotykają znacznie więcej barier niż ich rówieśnicy z dużych miast, które utrudniają im dalsze kształcenie i rozwój. Mają o wiele mniej możliwości korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych, na których mogłyby pogłębiać i rozwijać swoją wiedzę. Większość z nich nie stać na sfinansowanie wielu, całkowicie podstawowych potrzeb związanych z edukacją. Bardzo często dzieci wywodzące się ze środowisk wiejskich powielają sposób życia rodziców, uczą się bezradności, pesymizmu, boją się marzyć o lepszej przyszłości. Nie wierzą we własne siły i możliwości i często przekreślają swoje szanse już na starcie. Na sesji Rady Gmina Krempna w dniu 30.10. 2015 roku Dyrektor Zespołu Szkół Pani Urszula Miśkowicz przedstawiając informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 stwierdziła, że największym problemem jest niska wartość nauki w naszym środowisku. Zwróciłem się wówczas z propozycją, aby radni ufundowali stypendium dla najlepszych uczniów naszej szkoły przeznaczając raz w roku jakąś cześć diet na ten cel. Moja propozycja pozostała bez odpowiedzi. No cóż każdy radny może dysponować swoją dietą sam.

 

Pora żeby wreszcie ktoś docenił naukę, trud młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy, który przyniesie owoce dopiero za kilka lat. Stowarzyszenie Rozwoju Na Rzecz Gminy Krempna postanowiło ufundować dwa stypendia po 500 zł dla najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Szanowni Państwo! Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań. Umożliwi nam to wyróżnienie większej ilości uczniów. 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą szlachetną inicjatywę. Można wesprzeć uczniów na każdym etapie ich edukacji zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum. Takie stypendium może ufundować każdy z nas. Nawet najmniejsza wpłata przekłada się na realną pomoc. Wierzę w to, że wspólnie uda nam się zrealizować tą inicjatywę, która przyniesie dzieciom radość a nam satysfakcję.

Wpłaty prosimy kierować na konto: Stowarzyszenia Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna  Bank Zachodni WBK3910 9025 9000 0000 0131 4991 88 z dopiskiem „stypendium”.

Wiesław Kmiecik

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3
    • Brak komentarzy