Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Działają we wszystkich województwach, powiatach i gminach w kraju. To organizacje, które powstają od ponad 150 lat skupiając tysiące kobiet.

                    Pod koniec lat osiemdziesiątych upadły, niesłusznie uważane za relikt minionego systemu. Niemodne, wyśmiewane, niepotrzebne. A jednak kilkanaście lat temu zaczęły się odradzać i ta reaktywacja trwa. Może dzisiaj zmieniły się warunki w jakich Koła Gospodyń Wiejskich pracują, ale idea pozostała ta sama. Działalność gospodyń wiejskich skierowana jest do społeczności lokalnej i ma charakter wszechstronny. Trudno jest znaleźć dziedziny życia społecznego gdzie nie są zaangażowane. Kobiety obserwują swoje środowisko i próbują odpowiedzieć na jego potrzeby. Ich głównym celem jest integracja mieszkańców. Jednym z ważniejszych zadań, które przed sobą stawiają panie z KGW to kultywowanie tradycji lokalnych przez organizowanie różnych spotkań oraz imprez, które swoim charakterem przypominają o naszych korzeniach.

 

                    Koło Gospodyń Wiejskich w Grabiu skupia panie z trzech blisko siebie położonych małych przygranicznych miejscowości: Grab, Ożenna i Wyszowatka. Grupa jest niewielka, liczy tylko 10 bardzo aktywnych i zawsze gotowych do pracy kobiet. Przewodniczącą Koła jest Pani Danuta Olchawa. Celem priorytetowym Koła jest pobudzenie społeczności wiejskiej do wspólnego działania na rzecz własnych miejscowości. Pomimo wielu obowiązków wobec rodziny, oraz prac w gospodarstwie, kobiety od zawsze znajdowały czas na swoje pasje, związane z szydełkowaniem, robieniem na drutach, haftowaniem obrazów, serwet czy robieniem kwiatów z krepiny i bibuły.

Członkinie koła czynnie angażują się w życie kulturalne gminy biorąc udział w festynach, dożynkach, uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i pokazach głównie kulinarnych, gdzie potrawy przyrządzane są według tradycyjnych receptur. Biorą czynny udział w organizowaniu różnych uroczystości kościelnych.

Rokrocznie na Boże Narodzenie członkinie Koła przygotowują szopkę i choinki. Na Wielkanoc przygotowują wystrój świątyni, a wcześniej na warsztatach wykonują palmy wielkanocne, malują pisanki. Aktywność Koła z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Panie przygotowują się do złożenia wniosku w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego mają szansę na pozyskanie od 2000,00zł do 5000,00 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w strefę działalności pożytku publicznego. Koło złoży inicjatywę przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla młodzieży, na których uczestnicy poznają specjały kuchni łemkowskiej.

                    Działalność w kole gospodyń to dla wielu kobiet również okazja do rozwoju. Dzięki warsztatom, zajęciom, wycieczkom i wymianie poglądów członkinie nabywają nowe umiejętności i mogą rozwijać swoje talenty.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3

    Biorą udział w konwersacji